Contacten gezocht!

Contacten gezocht!

Wij onderhouden graag contact met inwoners die gebruikmaken van één of meer sociale regelingen van de gemeente of bijvoorbeeld mantelzorger zijn of op een andere wijze kennis hebben van het gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein.

Wij onderhouden net zo graag contact met vrijwilligersorganisaties en -clubs (groot en klein) in het sociaal domein en met professionele welzijnsorganisaties. Wij spreken hen graag geregeld over onderwerpen die het sociaal domein aangaan.

Wie nog geen contact is van onze Adviesraad maar dit wel graag wil worden, kan een e-mail zenden aan secretaris@asdlv.nl. Of gebruik het contactformulier op www.asdlv.nl.