Adviesraad Sociaal Domein L-V

Adri Smits

Door opleiding en diverse werkzaamheden heb ik brede ervaring opgedaan in zowel de zorg als het onderwijs. Ik had onder meer zitting in een beleidsadviescommissie voor het onderwijs en werkte tot mijn pensionering met moeilijk opleidbare jongeren. Met name uit deze twee ervaringen komt mijn motivatie voort om mij in te zetten voor de Adviesraad Sociaal Domein.