Adviesraad Sociaal Domein L-V

Hannah Folten

De afgelopen jaren heb ik de complexiteit en vraagstukken in de wijk zien toenemen, onder andere door aangepast beleid. In de praktijk kan dat ervoor zorgen dat mensen tussen wal en schip vallen. Deze trends signaleer ik en deze maak ik ook graag kenbaar bij de passende partijen. Bij de adviesraad lever ik een bijdrage door actief en benaderbaar te zijn voor het opvangen van signalen, waarbij ik meedenk wat er wel passend zou kunnen zijn.