Adviesraad Sociaal Domein L-V

Hans van der Geest

Ik wil mij graag inzetten en mijn kennis en ervaring gebruiken om beleid in het sociale domein en uitvoerbaarheid daarvan kritisch te beschouwen en vanuit inwonersperspectief concrete adviezen aan te dragen.