Adviesraad Sociaal Domein L-V

Lia Bleijs

Sinds 1975 woon ik in Leidschendam. Vanuit mijn achtergrond als stafmedewerker bij diverse uitvoeringsinstanties en als wijkverpleegkundige kwam ik steeds meer in aanraking met overheidsbeleid. Ik vind het van belang om hierin een andere stem te laten horen: de stem van de uitvoerende partij c.q. de dagelijkse praktijk, en van daaruit gevraagd en ongevraagd te adviseren op het opgestelde beleid. Ik ben ervaren in het maken van analyses en opstellen en interpreteren van rapportages. Alle opgedane kennis zet ik graag in voor de Adviesraad.