Adviesraad Sociaal Domein L-V

Marga Lipman

Het sociaal domein is complex en ondoorzichtig. Als zzp-er rondom mantelzorg heb ik te maken met mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben: ouderen Рgezinnen Рmensen met een beperking. Mijn kennis en ervaring zet ik graag in om de belangen te behartigen voor deze doelgroep in mijn gemeente. Hierbij met name lettend op het voorkómen van willekeur en mensen die tussen wal en schip dreigen te raken door de bestaande wetgeving.