Adviesraad Sociaal Domein L-V

Rob van Eijkeren

Ik draag graag bij aan de verbetering van de situatie van mensen met een kleine beurs. Wij zijn er (vooral) voor mensen die minder makkelijk voor zichzelf op kunnen komen. Mijn doel is dat naar onze adviezen aan het college niet alleen wordt geluisterd, maar dat er ook naar gehandeld wordt.