Vakgroep: Jeugd

De Vakgroep Jeugd volgt de manier waarop de gemeente invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid voor jeugdhulpverlening.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp. De gemeentelijke taken
zijn vastgelegd in de Jeugdwet. De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. Het gaat om jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar.
Is het nodig dat de hulp daarna wordt voortgezet? Dan is verlengde jeugdhulp mogelijk. De gemeente heeft de verplichting inwoners te ondersteunen in het betrekken van c.q. weer uitbreiden van hun sociale netwerk bij het maken van een plan.

Wij adviseren de gemeente over de invulling van deze taken, onder meer door de ontwikkelingen in andere gemeenten te volgen, in gesprek te gaan met organisaties die jeugdhulp ondersteunen en het volgen van de ontwikkelingen; zowel landelijk als regionaal. Waar mogelijk adviseren wij in gesprek en, als dat effectiever is, kiezen we voor de schriftelijke route.

Samenwerking
Waar de onderwerpen rondom jeugdhulp raakvlakken heeft met de werkterreinen van de vakgroepen Zorg en Werk & Inkomen werken we intensief samen.

Heeft u vragen, ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid? Laat het ons weten via het contactformulier.