Adviezen & Documenten/Jaarverslagen

Adviezen en Reacties

Hierna de adviezen die de ASD de afgelopen tijd aan het college van B en W van Leidschendam-Voorburg heeft uitgebracht, alsmede de daaropvolgende reacties van het college.

Brieven aan politieke partijen/informateur

Jaarverslagen

Hieronder de drie laatste Jaarverslagen van de Adviesraad Sociaal Domein.

Diverse documenten