Welkom op de website van de Adviesraad Sociaal Domein Leidschendam-Voorburg (ASD). Wij adviseren het college van Burgemeester en Wethouders van onze gemeente – gevraagd en ongevraagd – over het beleid in het Sociaal Domein. Kortom: de beleidsgebieden Jeugd, Zorg en Werk & Inkomen.

Onze werkwijze

Bij elk advies denken wij vanuit de inwoners van onze gemeente. Wij baseren ons daarbij op informatie van diezelfde inwoners, op kennis van professionals, op informatie uit ons netwerk en op eigen kennis en ervaring. De ASD bevordert een integraal en evenwichtig gemeentelijk beleid in het Sociaal Domein. Onze leden zijn maatschappelijk betrokken vrijwilligers die inwoner zijn van onze gemeente.

Vakgroepen

De ASD adviseert vanuit drie vakgroepen, te weten:

Vakgroep Jeugd en Vakgroep Zorg en Vakgroep Werk & Inkomen

——————————————————————————————————————–

Contacten gezocht! Jouw mening is belangrijk.

Meld je daarom aan als Contact.

——————————————————————————————————–

Jaarlijkse Themabijeenkomst

Jaarlijks organiseren wij een themabijeenkomst. Op 10 november 2023 was de laatste, met thema ‘Opgroeien in armoede in deze tijd’. Met de uitkomsten van de themabijeenkomst hebben wij de adviserende notitie Opgroeien in armoede in deze tijd opgesteld en besproken met de wethouder.

——————————————————————————————————————–

Wij zijn lid van de Koepel van Adviesraden, https://www.koepeladviesraden.nl/