Vakgroep: Zorg

De Vakgroep Zorg adviseert over de zorg, en over alle onderwerpen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning regelt de hulpmiddelenzorg, huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding en dagbesteding.

Breed terrein
Naast deze onderwerpen adviseren we ook over de mantelzorg, de geestelijke gezondheidszorg, wonen voor kwetsbare groepen, inclusie (ook mensen met een beperking moeten mee kunnen doen) en de sociale aspecten van de Omgevingswet.

We volgen de lokale ontwikkelingen en dragen in een vroegtijdig stadium bij aan het gemeentelijke beleid. Jaarlijks kiezen we focuspunten waar onze aandacht met name naar toe gaat.

Samenwerking
De onderwerpen rond de zorg hebben vaak raakvlakken met de werkterreinen van de vakgroepen Jeugd en Werk & Inkomen. We werken intensief samen.

Heeft u vragen, ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid? Laat het ons weten via het contactformulier.