Vakgroep: Werk & Inkomen (W&I)

De vakgroep W&I adviseert over een breed scala aan Werk & Inkomen onderwerpen. We geven speciale aandacht aan inwoners die afhankelijk zijn van de sociale vangnetten.

Doelgroepen
Denk daarbij aan adviezen over het inkomen van ouderen, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, re-integratie en participatie, werkgelegenheid voor statushouders en aan vroegsignalering bij het ontstaan van schulden.

Over deze vraagstukken overleggen we regelmatig met maatschappelijke organisaties en beleidsmedewerkers van de gemeente. We volgen de beleidsvoorbereidingen op de voet, monitoren de uitvoering ervan en geven vooraf een onafhankelijk – gevraagd of ongevraagd – advies.

Heeft u vragen, ervaringen met of suggesties voor het gemeentelijk beleid? Laat het ons weten via het contactformulier.